side-area-logo

Kvanttihoitokoulutus taso 2 | Egosta Essenssiin

Syvempää läsnäoloa, syvempää olemista

Se, mitä etsit, on jo olemassa sinussa

Kuvittele mielessäsi spiraali. Spiraalin kehät kuvaavat persoonasi ja egon rakenteita, uskomuksia ja rajoituksia, joita olet erilaisten elämänkokemusten myötä omaksunut. Spiraalin keskipisteessä on se osa sinua, jota ei ole koskettanut mikään muu kuin Jumalallisuus. Sinun Todellinen Luontosi. Sinun Essenssisi. Sinun Ydinolemuksesi. Puhdas Tietoisuus.

Kurssin aikana sinua opastetaan Essenssiisi eli spiraalin keskipisteeseen. Henkinen tie voi kulkea ulkoa sisälle päin tai sisältä ulospäin. Tällä kurssilla menemme suoraan keskipisteeseen ja annamme Essenssin työstää ja polttaa pois egon rakenteita. Kurssi antaa sinulle mahdollisuuden todelliseen Itsen oivaltamiseen ja vapautumiseen.

Hoitajan henkinen avautuminen, egon rakenteiden tunnistaminen ja purkaantuminen sekä varjojen ja tunnetukosten kohtaaminen ja vapauttaminen nostavat omaa värähtelytasoa ja neutraaliutta.

Vahva kehossa oleminen ja omassa Essenssissä lepääminen on välttämätöntä kvanttihoidossa. Mitä syvemmällä olemme kehossamme, sitä vahvempi läsnäolo ja karisma meillä on. Hoitojen voima kasvaa samassa suhteessa.

Kehomeditaatio ja kehon kuuntelu on monille helpoimmin opittava meditaatiotekniikka. Se myös tukee muutosta, jossa olemme planetaarisesti. Kyse ei ole siitä, että avataan yhteyksiä ’ylöspäin’. Olemme juurruttamassa korkeampaa tietoisuutta ja jumalallisuutta kehoon. Muutos on keholle ajoittain rasittava, ja keho tarvitsee paljon kuuntelua ja huomiota. Kehomeditaatio avaa syvemmän yhteyden kehoon. Kehosta löytyy myös lukuisia portteja puhtaaseen tietoisuuteen.

Hoitaja, joka on tehnyt sisäisen työnsä ja on Essenssissään, omaa vahvan läsnäolon ja presenssin. Tästä tilasta käsin tapahtuu kvanttihoito. Hoitojesi voima kasvaa ja itse jaksat paremmin.

Kurssi pitää sisällään seuraavat aiheet ja niihin liittyviä harjoituksia:

  • Kehoyhteys ja kehon kuunteleminen, kehon sisäinen tunteminen
  • Kolme voimakeskusta kehossa
  • Kehon yhteys maahan ja universumiin
  • Essenssin oivaltaminen ja löytäminen
  • Essenssin ominaisuudet
  • Identiteetin siirtyminen egosta Essenssiin

Välineet on tarkoitettu hoitajan omaan sisäiseen työskentelyyn, ei hoitotyöhön.

Näille kursseille voi osallistua koska tahansa, harjoitushoitoja ei vaadita.