Carola

Kvanttiohjaus

Selkeyttä ja ohjausta korkeammasta tietoisuudestasi

Haluatko keskustella Korkeamman Tietoisuutesi, Sielusi, kanssa?

Istumme yhdessä 0-tilassa, jossa korkeampi tietoisuus pääsee nousemaan esiin. Sinulla voi olla kysymyksiä miltä elämänalueelta tahansa. Ehkä haluat sielusi ohjausta työn, ihmissuhteiden, terveyden, henkisen kasvun tai vaikkapa elämäntehtäväsi tiimoilta.

Sinun omasta korkeammasta tietoisuudestasi nousee syvä viisaus ja rakkaus, joka auttaa näkemään selkeämmin ja ottamaan tarvittavat askeleet tielläsi. Oma yhteytesi vahvistuu myös ja auttaa sinua elämään tietoisempaa, sielun ohjaamaa elämää.

Tule voimaantumaan, selkiytymään ja löytämään vastauksia kvanttiohjaukseen!

Paikanpäällä tapahtuva kvanttiohjaus kestää n. 1,5 tuntia. Puhelimitse tapahtuva kvanttiohjaus kestää n. 40 minuuttia.