KVANTTIHOITOKOULUTUS - PERUSKURSSI

Kvanttihoito on energiaa ja informaatiota

Quantiahoito on energiaa ja informaatiota!
Quantia kvanttihoito auttaa fyysisessä, psyykkisessä ja emotionaalisessa paranemisessa. Kvanttihoito perustuu värähtelytaajuuden kohottamiseen, mikä aktivoi kehon omia luontaisia paranemismekanismeja ja kehon kykyä parantaa itse itsensä. Kvanttihoito auttaa palauttamaan kehon ja mielen luonnolliseen harmoniseen tilaan.

Hoidon aikana saavutetaan 0-tila, jossa voimme vaikuttaa:

- rajoittaviin uskomuksiin
- haitallisiin ajattelu- ja sukumalleihin
- solumuistissa oleviin traumoihin
-> Asioita, jotka voivat näkyä sekä fyysisinä että henkisinä oireina.

Kurssilaiset saavat kirjallisen kurssimateriaalin, ts. manuaalin sekä diplomin kurssin suorittamisesta.

1. päivä:
-päästämme irti peloista, kontrollista ja egoajattelusta
-nostamme värähtelytasoamme eri tavoilla
-testaamme kuinka energia toimii jokaisessa
-selvitellään jokaisen tapa saada informaatiota : selvänäköisyydellä - tuntoisuudella tai -tietoisuudella

2. päivä:
-harjoitellaan erilaisia kvanttifyysisiä tekniikoita
-harjoitellaan informaation saantia eri tavoilla
-kuinka pääsen helposti itse 0-tilaan
-kuinka voin hoitaa itseäni kvanttienergialla

3. päivä:
-hoidamme toisiamme
-hoidamme meille vieraita henkilöitä kaukohoidolla
-nauramme ja itkemme korkeassa rakkaudellisessa tilassa